Entingen en Paracieten

Verplichte entingen

Het is wettelijk verplicht dat alle gasten volledig ingeënt zijn. Dit betekent een jaarlijkse Cocktail enting door de dierenarts bepaald; wij stellen daarbij een enting tegen Bordetella (=kennelhoest) verplicht, dit is nr 8 in het vaccinatieboekje en wordt niet standaard gegeven door de dierenarts, vraag hier dus zelf om.

De vaccinaties mogen maximaal een jaar oud zijn bij het ophalen.

Bijsluiter neusdruppel enting

Wat zijn de alternatieven als er geen 3 weken meer zijn voor aanvang van het verblijf?
-In overleg met ons zou er eenmalig voor gekozen kunnen worden om een hond zonder (geldige) Bordetella enting te laten verblijven. Alle andere gasten zijn immers wel geënt en is dus de kans erg klein dat deze hond het hier oploopt.
-Er kan (zonder overleg) gekozen worden voor een Eurican Pneumo spuit; dit is een dode entstof die dus wat milder en langzamer werkt, waardoor het langer duurt voordat er voldoende antistoffen zijn. Bovendien moet deze enting na 3 weken geboosterd worden.
-Getiterde honden met voldoende bescherming gedurende de verblijfsperiode, zijn gewoon welkom. Wel een kopie van de uitslagen en/of het door de dierenarts afgetekende vaccinatieboekje meebrengen.

Voor puppies geldt dat ze de 9 weken enting gehad moeten hebben als ook de Bordetella enting.
Het vaccinatieboekje / paspoort, met de barcode van de chip*, moet altijd in het pension aanwezig zijn als de hond hier verblijft.

Bel ons als je twijfelt voor de zekerheid na het boeken nog even om te controleren of je hond de juiste entingen heeft gehad. Honden zonder de juiste entingen mogen niet worden geplaatst in een pension.

Let op!
Ondanks een Bordetella inenting willen wij u er op wijzen dat uw hond evengoed kennelhoest kan krijgen tijdens zijn/haar verblijf. Vergelijk het maar met een griepprik bij mensen, het geeft bescherming maar niet voor 100% tegen alle varianten van de bacterie, ook kunnen er het virussen mee doen.

Klik hier voor meer informatie over kennelhoest


Medicatie

Als uw hond medicatie nodig heeft, dan geven wij deze extra zorg natuurlijk ook. 
Graag willen wij het medicijn in de toe te dienen dosering aangeleverd krijgen, dus evt halveren als dat nodig is en mogelijk is; bij sommige medicijnen kan dat niet ivm uiteenvallen. Graag willen we weten hoe het medicijn heet, dus ook graag de originele verpakking meegeven.

Mocht uw huisdier een medische achtergrond hebben, dan worden wij daar graag van op de hoogte gesteld zodat wij daar adequaat op kunnen reageren, mocht er zich iets voordoen.


Paracieten

Wij gaan er vanuit dat u uw hond voor zijn verblijf bij ons ontwormt, nakijkt en behandelt met een goed anti-vlooien- en tekenmiddel dat geen resistentie heeft en dus vlooien-vrij brengt. Mochten wij vlooien ontdekken dan zullen wij uw hond tegen vergoeding verlossen van dit ongemak.